Circulaire economie en IT hergebruik

De circulaire economie is een economisch systeem bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Recent onderzoek heeft laten zien dat een closed loop supply chain de CO2 emissie met 50% kan verlagen ten opzichte van een traditionele forward supply zonder refurbishment. Het effect van de carbon footprint op de totale levenscyclus hangt van het type product. Bij routers en switches wordt ongeveer 50 % van de CO2 uitstoot veroorzaakt in de supply chain en 50% in de gebruiksfase. Doordat men zich bijna alleen richt op vermindering van het energie verbruik in de gebruiksfase, wordt de relatieve CO2 uitstoot van de supply chain binnen de gehele levenscyclus alleen maar groter. Helaas lijkt het bewustzijn aangaande de impact van de CO2 uitstoot van de supply chain in het algemeen niet aanwezig.
 Figure 2 The Circular Economy
Door middel van het hergebruiken van hardware wordt niet alleen de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd, maar reduceert men afval en recycling activiteiten. Daarnaast is er met het grondstoffen-verbruik tijdens de grondstoffen winning, productie, logistiek en recycling een aanzienlijke reductie van het verlies aan grondstoffen. Ondanks dat routers en switches tegenwoordig overal aanwezig zijn, blijft netwerk apparatuur relatief onzichtbaar. Dutch Hardware Trading stelt zich als doel, om organisaties te informeren over deze eenvoudige, onmiddellijke en effectieve wijze om de CO2 uitstoot aanzienlijk te verminderen. Dutch Hardware Trading’s initiatief ondersteunt het Kyoto protocol en de Europa 2020 strategie. IT hergebruik past op deze manier ideaal binnen uw eigen MVO doelstelling.
IT Hardware dat niet meer in aanmerking komt voor IT hergebruik wordt door ons zusterbedrijf Holland Recycling verwerkt tot secundaire grondstoffen.
Meer weten?  Neemt u dan vandaag nog contact op met ons.