De consumptie-economie, ondersteund door de snelle ontwikkelingen in de technologie en de lage productiekosten, hebben wereldwijd tot een snelgroeiend afvalprobleem geleid. De technische oplossingen zijn beschikbaar maar in de meeste gevallen moeten een juridisch kader, een inzamelingsysteem en de nodige logistiek worden ingevoerd alvorens een oplossing kan worden toegepast. Product hergebruik van elektronisch afval spaart het milieu en kan bijdragen om efficiënt het maximale rendement uit uw hardware te genereren.

Elektronisch Afval

Elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd, is afval dat bestaat uit defecte of verouderde elektrische en elektronische apparaten. Ook nieuwe , onverkochte apparaten, worden als elektronisch afval beschouwd.
De verwerking van dit afval gebeurt voor een deel in ontwikkelingslanden, waar het ernstige gezondheid- en verontreinigingsproblemen veroorzaakt. De Conventie van Bazel heeft zich als doel gesteld deze problemen aan te pakken.

Hierdoor zijn afvalverwerkingsystemen de laatste jaren verbeterd, als gevolg van onderzoek, versterkte regelgeving, en een verhoogde interesse uit de bedrijfswereld. Door deze evolutie wordt elektronisch afval minder tot grondstof herleid via energie-intensieve decycling processen (b.v. conventionele recycling), maar eerder hergebruikt en gerenoveerd. Er zijn meerdere milieu- en sociale voordelen aan hergebruik :

  1. Verminderde vraag naar nieuwe producten.
  2. Een evenredige vermindering aan ruwe grondstoffen (met hun eigen milieu-kenmerken die niet in de kosten van de grondstoffen verrekend worden), zuiver water en energie voor de bijhorende productie.
  3. Minder verpakking per eenheid.
  4. Bredere beschikbaarheid van de technologie door beter betaalbare producten.
  5. Verminderd gebruik van stortplaatsen.

Product hergebruik en (deskundige) recycling worden gepromoot. Dutch Hardware Trading heeft zich toegelegd op hergebruik van afgedankte IT apparatuur. De apparatuur kan, nadat deze is nagekeken en ontdaan is van data, aan een nieuw “leven” beginnen. Materiaal dat bij Dutch Hardware Trading binnenkomt maar niet geschikt is voor een tweede leven, zal conform de Conventie van Bazel, deskundig worden gerecycled. Dit wordt gedaan door ons zusterbedrijf Holland Recycling.

IT Remarketing IT Refurbishment