Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen  ( MVO ) is een term die in het bedrijfsleven steeds vaker wordt gebruikt. Maar waaruit blijkt dat men maatschappelijk verantwoord onderneemt? Dutch Hardware Trading neemt hier haar verantwoordelijkheid. Zo is maatschappelijk verantwoord ondernemen een begrip binnen onze organisatie. Wij willen graag ons steentje bijdragen en voelen ons mede verantwoordelijk voor de maatschappij waarin, hopelijk, ook onze nakomelingen nog vele millennia in mogen leven.

Uiteraard is een belangrijk aspect onze leefomgeving. Wij werken uitsluitend samen met partners en afnemers die dezelfde waarden en normen hebben als Dutch Hardware Trading als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

Verbetering van expertise

Wij zien onze medewerkers als deskundige. Daarom stimuleren en begeleiden wij medewerkers het beste uit zichzelf te halen. Dit doen wij middels gerichte interne- en/of externe opleidingen. Door een goede mix van oudere- en jongere medewerkers en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, blijft de inzetbaarheid en het verworven kennisniveau gewaarborgd.

Gezonde en tevreden medewerkers

Binnen onze organisatie zijn wij ervan bewust dat onze medewerkers het belangrijkste bedrijfskapitaal zijn. Wij stimuleren de medewerkers om gezond te leven en zetten actief in op mentale ondersteuning. Ook zij, die op de arbeidsmarkt als kansarm worden gezien, verdienen binnen onze organisatie een eerlijke kans. Overheden versnellen deze ontwikkeling door in aanbestedingen eisen te stellen over de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Buiten deze ontwikkeling stijgt het besef dat MVO positieve effecten heeft op de resultaten van een organisatie. Zo zet ons zusterbedrijf Holland Recycling BV dagelijks mensen in die hulp nodig hebben om de opstap te maken naar de reguliere arbeidsmarkt.

De wereld van morgen

Om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen voor de toekomstige generaties, vinden wij het belangrijk om duurzaam en bewust om te gaan met de omgeving in de hele productieketen. Wij spannen ons op de volgende manieren in:

Zuinig met energie

Wij zijn continu op zoek naar mogelijkheden om energie en water te besparen. Zo zijn op onze kantoren stroombesparende maatregelen getroffen. Wij hebben geen eigen servers en hebben geen onnodig uitgebreid wagenpark. Ook maken wij onze medewerkers bewust van een zuinige omgang met energie.

Maximalisatie van het “zero-waste principe”

Elektrische en elektronische produkten bestaan uit vele verschillende grondstoffen. Materialen die niet voor hergebruik in aanmerking komen, worden bij ons zusterbedrijf Holland Recycling verwerkt. Bij iedere produktgroep wordt bekeken welke processen er moeten worden toegepast om het maximale aandeel grondstoffen terug te winnen. Recyclingpercentages tot bijna 100% zijn hierbij geen uitzondering. Doel is altijd om tegen minimale milieubelasting het hoogst mogelijke rendement te behalen. Dit is een continue proces waarbij kennis van onze eigen organisatie als die van onze partners van groot belang is.

Wilt u meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt u dan vandaag nog contact op met ons.